लक्ष्मीवक्षप्रिये (नेपाली) - डा.दिव्य-प्रियंवदा काफ्ले आचार्य

 | 
pic

लक्ष्मीवक्षप्रिये रम्ये सुरसे पापनाशिनि,

प्रणमामि शिवे तुभ्यं सदा सौभाग्यदायिनि ॥

अर्थ: देवी लक्ष्मीको वक्षमा प्रिय (गलामा धारण गर्नाले) , देख्नमा राम्री, हितकारी रस् भएकी (रोगहरुको नाश् गर्ने), पापको नाश् गर्ने, कल्याणकारिणी तथा सधैँ सौभाग्य प्रदान गर्ने तुलसीमा ढोग् छ ।

अर्थ: माँ लक्ष्मी के तट में प्रिय (गला पकड़ने वाली), रूप में सुंदर, लाभदायी रस (रोग नाशक), पाप नष्ट करने वाली, कल्याण करने वाली और हमेशा सौभाग्य प्रदान करने वाली।

नमस्ते शिव आप सदा भाग्यशाली हो।

- डा.दिव्य-प्रियंवदा काफ्ले आचार्य, काठमांडू, नेपाल