जय भोले शंकर - विनोद शर्मा विश    

 | 
pic

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।

हे !  नागेश्वराय  हे ! त्रिलोचनाय,

हे ! विश्वेश्वराय   हे ! महादेवाय।

हे !  जटाधारी    हे ! गंगाधराय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

हे !  बाघाम्बर   हे !  लिंग रूपाय,

हे ! वर्षभध्वजायु हे ! दिगम्बराय।

हे ! नीलकंठाय  हे ! जगदीश्वराय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

हे !  शिव सत्याय  हे !  सुरेश्वराय,

हे ! रामेश्वरम  हे !  काशीनाथाये।

हे ! जगकल्यानंम हे ! उमावराय।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।।

----विनोद शर्मा, दिल्ली